Startkaart.nl 2021 | bronnen PDOK | Wikimedia | Bing Maps 606595 : 6896193 610952 : 6899274 600 m

Zuigerplasbos

GPS: 52.53658, 5.46871
Nederland

Het Zuigerplasbos is een natuurgebied van 290 hectare in de Nederlandse gemeente Lelystad.


Het Zuigerplasbos is een natuurgebied van 290 hectare in de Nederlandse gemeente Lelystad. Het gebied ligt tussen de Hanzelijn aan de oostzijde, een golfterrein aan de westzijde, volkstuinen en sportvelden aan de zuidzijde en de N302 aan de noordzijde. Het Zuigerplasbos is aangelegd rondom de Zuigerplas, ontstaan door de winning van zand. Dat zand is gebruikt voor de aanleg van de dijk langs het IJsselmeer. Rondom de plas ligt een parkachtig landschap. Een afwisseling van grasvelden, bomen en boomgroepen en struikgewas. Aan de buitenkant van het Zuigerplasbos zijn rijke bosranden aangeplant met veel verschillende soorten bomen en struiken. In die struwelen wemelt het van de kleine zangvogels. Over de bloemrijke velden dartelen vlinders naar hartelust in de zomermaanden. Alles bij elkaar een gevarieerd en aantrekkelijk geheel, waar je gemakkelijk de nodige tijd met plezier en ontspannen door kunt brengen. Bijvoorbeeld tijdens een fietstocht over een van de fietspaden door het bos. Een ruigere ondergrond vindt de mountainbiker, als hij de terreinfietsroute doet. Voor de trimmer is er een cooperbaan om de conditie te testen. Er mag gevist worden, mits men uiteraard in het bezit is van de juiste vergunningen. (bron: VVV Lelystad)kaart locatie Zuigerplasbos